noun آرت / ârt

IPA: /ɒːrt/

  1. art

From our corpus

دقیقا به همین خاطر رفته سراغ ویدیو آرت
daqiqan be hamin xâter rafte sorâğ-e vidiyo ârt
That’s exactly why he’s gone for video art.