Back to the word

interjection اِی بابا / ey bâbâ

گم شو برو بیرون! ای بابا!
gom šu beru birun! ey bâbâ!
Get the hell out! God!
ای بابا. پس چی می گفت.
ey bâbâ. pas či mi goft.
Golly, what was he saying then?
ای بابا.
ey bâbâ.
Oh my God!
بگید بهمون دیگه. چرا نمیگید آقای بزرگ نیا؟ ای بابا!
begid behemun dige. čerâ nemigid âqâ-ye bozorg niyâ؟ ey bâbâ!
Tell us already. Why won’t you say, Mr. Bozorg Nia? Come on!
ای بابا!
ey bâbâ!
God!