verb آرایِش کَردَن / ârâyeš kardan

IPA: /ɒːrɒ:jeʃ kærdæn/     compound verb ofآرایِش / ârâyešandکَردَن / kardan

From our corpus

چرا انتظار ندارن یک آدمی که مثلا نابینا یا کم‌بینا هست، خوب لباس بپوشه، موهاشو درست کنه، آرایش کنه، مانیکور پدیکور کنه و stylish باشه.
čerâ entezâr nadâran yek âdami ke masalan nâbinâ kambinâ hast، xob ____ bepuše، muhešo dorost kone، ârâyeš kone، mânikur pedikur kone va ____ bâše.
Why don’t they expect a blind or vision-impaired person to dress well, do their hair, do their make-up, do manicure or pedicure, and be stylish?
به خودش برسه، موهاشو درست کنه، آرایش کنه.
be xodeš berese، muhešo dorost kone، ârâyeš kone.